Małgorzata Polecka

Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria zapewnia swoim Klientom profesjonalną i kompleksową obsługę prawną. Świadczy usługi na rzecz Klientów indywidualnych oraz osób prawnych, obejmujące tradycyjne formy praktyki radcowskiej a w szczególności zastępstwo procesowe w sporach sądowych, udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych.

ul. Ks. A. Abramowicza 1/13. 15-872 Białystok
Telefon 798 78 38 86. Email: Malgorzata@Polecka.pl

Zakres działalności Kancelarii

 • udzielanie porad prawnych,
 • pomoc i konsultacje prawne,
 • przygotowywanie projektów pism, podań, wniosków składanych do organów władzy publicznej,
 • sporządzanie pism procesowych, środków zaskarżenia - apelacji, odwołań, formularzy do KRS, ksiąg wieczystych,
 • analiza i ocena ryzyka prawnego wynikającego z umów sporządzanych przez osoby trzecie,
 • reprezentowanie w sporach sądowych w szczególności w sprawach cywilnych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • przygotowywanie projektów umów,
 • udział w negocjacjach i działaniach przedsądowych,
 • prowadzenie sprawy z pełną reprezentacją przed sądami powszechnymi,
 • pomoc w poprowadzeniu sprawy bez udziału pełnomocnika.

W każdej z wyżej określonych form świadczenia usług Kancelaria
doradza w obrębie następujących dziedzin prawa

Prawo jest sztuką stosowania tego, co dobre i słuszne.
Ulpianus

Prawo rodzinne

 • Sprawy o rozwód i separację, pomoc w prowadzeniu spraw rozwodowych osobom, które na stałe przebywają poza granicami Polski, służąc pomocą w załatwieniu formalności i uzyskaniu niezbędnych dokumentów z Urzędu Stanu Cywilnego.
 • Sprawy ze stosunków między rodzicami i dziećmi, w tym sprawy alimentacyjne, o pozbawienie władzy rodzicielskiej, ograniczenie władzy rodzicielskiej, uregulowanie kontaktów z dzieckiem, rozstrzyganie o istotnych sprawach dziecka , zaprzeczenie ojcostwa , ustalenie ojcostwa, przysposobienie.
 • Sprawy majątkowe małżonków w tym sądowe zniesienie rozdzielności majątkowej, sprawy o podział majątku wspólnego, alimenty dla byłych małżonków po rozwodzie
 • Kancelaria prowadzi sprawy w których jedna ze  stron przebywa na terenie Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych.

Prawo cywilne

 • Umowy, dochodzenie roszczeń, odszkodowania, zniesienie współwłasności, zasiedzenie, postępowanie w sprawach o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego.
 • Sprawy z zakresu prawa lokalowego (najem, eksmisja).

Prawo spadkowe

Stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, dochodzenie roszczeń z tytułu zapisu i zachowku.

Prawo pracy

Umowy o pracę, przywrócenie do pracy, zapłatę.

Ubezpieczenia społeczne

W sprawach o emeryturę, rentę, sporządzanie odwołań od decyzji ZUS – u i KRUS – u, ustalenie stopnia niepełnosprawności, świadczenie rehabilitacyjne.

Prawo egzekucyjne

 • Reprezentowanie Klientów w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym, reprezentowanie Klientów w postępowaniu egzekucyjnym przed sądowymi oraz administracyjnymi organami egzekucyjnymi.
 • Prowadzenie negocjacji z  wierzycielami lub dłużnikami.

Prawo administracyjne

Prowadzenie postępowań przed organami administracyjnymi i sądami administracyjnymi.

Każdego z klientów traktuję indywidualnie zapewniając komfortowe warunki współpracy i profesjonalną obsługę.
Do każdej sprawy podchodzę z zaangażowaniem i zrozumieniem.

Opracowuję najkorzystniejsze dla Klienta rozwiązania, pozwalające na niezwłoczne uregulowanie jego sytuacji prawnej, przy jednoczesnym zminimalizowaniu kosztów emocjonalnych, które zwykle towarzyszą każdej sprawie a szczególnie sprawom z prawa rodzinnego.

Sprawuję pieczę nad sprawą od przyjęcia zlecenia do załatwienia sprawy. Kancelaria współpracuje z innymi prawnikami - praktykami i teoretykami prawa, z kancelarią komorniczą i notarialną oraz z tłumaczami przysięgłymi, co pozwala szerzej odpowiedzieć na indywidualne potrzeby każdego z klientów.

Atutem Kancelarii jest doświadczenie i tradycja rodzinna w wykonywaniu zawodu prawnika, dzięki czemu mają Państwo pewność, że powierzają swoje problemy prawne w dobre ręce.

Profesjonalizm w zawodzie radcy prawnego oznacza dla mnie wykonywanie tego zawodu przy uwzględnieniu wszystkich zasad jego wykonywania wynikających z ustawy o  radcach prawnych oraz z zasad zawartych w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego.

Małgorzata Polecka

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Odbyła aplikację sądową przy Sądzie Wojewódzkim w Białymstoku. Od 1998 roku członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku.

Największa satysfakcja zawodowa: kiedy przeciwnik procesowy zostaje moim klientem.

Kontakt

Adres

ul. Ks. A. Abramowicza 1/13. 15-872 Białystok
Otwarte w dni powszednie 9:00 – 16:00
Obok Kancelarii znajduje się parking. Zobacz mapę

Telefony i mail

Telefon: 798 783 886
Email: Malgorzata@Polecka.pl